LBH - DH - H38 - WA1 - SCK


LIÊN HỆ 0925367676

PHỐT CHẮN BỤILBH - DH - H38 - WA1 - SCK Vật liệu : NBR Loại : Lưỡi kép Nhiệt độ : - 25 +100
LBH - DH - H38 - WA1 - SCK
DH 28x36x4.5/6
BSJ 120x130x6/8
BSJ 125x138x7/9.5
BSJ 130x143x7/9.5
BSJ 145x158x7/9.5
BSJ 14x22x4.5/6
BSJ 150x163x7/9.5
BSJ 160x173x7/9.5
BSJ 16x24x4.5/6
BSJ 170x183x7/9.5
BSJ 180x193x7/9.5
BSJ 18x26x4.5/6
BSJ 190x203x7/9.5
BSJ 200x213x7/9.5
BSJ 20x28x4.5/6
BSJ 22.4x30.4x4.5/6
BSJ 22x30x4.5/6
BSJ 25x33x4.5/6
BSJ 28x36x4.5/6
BSJ 30x38x5/6.5
BSJ 31.5x39.5x5/6.5
BSJ 32x40x5/6.5
BSJ 35x43x5/6.5
BSJ 40x48x5/6.5
BSJ 40x50x5/6.5
BSJ 45x53x5/6.5
BSJ 45x55x5/6.5
BSJ 50x58x5/6.5
BSJ 55x63x5/6.5
BSJ 60x68x5/6.5
BSJ 75x85x6/8
BSJ 80x90x6/8
BSJ 85x95x6/8
BSJ 90x100x6/8
BSJ 95x105x6/8
D9 - 80x93x7/9.5 DZ
D9 100x113x7/9.5
D9 -100x113x7/9.5 A
D9 -110X123X7/9.5
D9-55x65x6/8
DH 112X122X6/8 SOG
DH 132x145x7/9.5
DH 132x145x7/9.5 A
DH 140x153x7/9.5
DH 155x168x7/9.5
DH 165x179x7/9.5
DH 165x179x7/9.5 A
DH 180x193x7/9.5
DH 18x26x2.5/6
DH 210x223x7/9.5
DH 30x38x5/6.5
DH 31.5x39.5x5/6.5 SOG.
DH 40x48x5/6.5
DH 45x53x4/7
DH 50x58x5/6.5
DH 55x63x5/6.5
DH 55x65x5/7 DZ
DH 55x65x5/7 SOG
DH 55x65x5/7 SOG.
DH 56x64x5/6.5
DH 60x68x5/6.5
DH 70x78x4/7
DH 70x80x6/8
DH 80x90x6/8
DH 90x100x6/8
DKB 32x42x6/9 SOG
DKB 32x45x7/10 SOG
DKB 60x82x8/11 SOG
DSI 43.7x51.7x5/6.5
DZ 100x113x7/9.5
H33- 55x67x6/9
H38 - 56x66x6.3/10
H38 - 85x93.6x5.3/7
H38- 280x300x10.2/15
H38- 90x102.2x7.2
H38-4385600 120x135x9.5/14
H38-4716100 280x295x9.5/14
H38-4745100 - 170x185x9.5/14
H520 -133x152x9.525
H520-44.45x53.98x4.75
H520-8881110: 34.9X44.5X7.1
H520-8881210: 38.1X47.6X7.1
H520-8882510: 114.3x133.35x9.525
H834 -80x88x4/7
JA 70x84x4/8
K05 - 100x115x9.5/13 (Kastas)
K05-280x300x10/18
K10 - 150x162x5.5/8.2/11 Kastas
K10 - 180x192x5.5/8.2/11 Kastas
K10 - 50x58x4/6/8 Kastas
LBH 100x110x6/8
LBH 100x110x6/8 (nok)
LBH 100x110x6/8 KVK
LBH 105x115x6/8
LBH 105x115x6/8 A
LBH 110x120x6/8
LBH 110x120x6/8.
LBH 12x20x4.5/6
LBH 12x20x4.5/6 NOK
LBH 13x20x4.5/6
LBH 140x153x7/9.5
LBH 145x158x7/9.5
LBH 14x22x4.5/6
LBH 15x19x5/6.5
LBH 15X19X5/6.5 A
LBH 16x24x4.5/6
LBH 16x24x4.5/6 (nok)
LBH 175x188x7/9.5
LBH 180x193x7/9.5 NOK
LBH 18x26x4.5/6
LBH 20x28x4.5/6
LBH 20x28x4.5/6 (nok)
LBH 22.4x30.4x4.5/6 (nok)
LBH 22X30X4.5
LBH 22x30x4.5/6 (nok)
LBH 25X33X4.5
LBH 25x33x4.5/6 (nok)
LBH 28x36x4.5/6 (nok)
LBH 28X36X4.5/6 A
LBH 30X38X5/6.5 A
LBH 31.5x39.5x5/6.5 (nok)
LBH 32x40x5/6.5
LBH 35x43x5/6.5 (nok)
LBH 35X43X5/6.5 A
LBH 36x44x5/6.5
LBH 40x48x5/6.5 (nok)
LBH 40x48x5/6.5 A
LBH 44.5x54.5x5/6.5
LBH 45x53x5/6.5 (nok)
LBH 48x56x5/6.5
LBH 50x58x5/6.5
LBH 50x58x5/6.5 (nok)
LBH 50x60x5.5/7
LBH 53x61x5/6.5
LBH 55x63x5/6.5
LBH 63x71x5/6.5 NOK
LBH 65x73x5/6.5
LBH 65x73x5/6.5 (nok)
LBH 67x75x5/6.5
LBH 75x85x6/8 (nok)
LBH 80x90x6/8 (nok)
LBH 85x95x6/8 (nok)
LBH 90x100x6/8 (nok)
LBI 170x183x7/9.5 NOK
LBI 70x83x7/9.5
SCK - 70x84x7.7/10
SCK 65x79x7.7/10
SCR 80x94x7.7/10 CHR
W6 - 70x80.6x5.3/7
WA - 28x38x5/9 GC
WA1 - 70x84x6/11
WA1 -120x136x7/13
WA1 190x210x7/13
WA1- 65x79x6/11
WP6 - 100x112.2x7.2/12
WP6 115x123.2x5.3/7
WP6 115x127.2x7.2/12
WP6 190x210x10.2/18

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

IDI - ISI
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


NOK
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0926797961


LIÊN HỆ 0925367676


CAO SU-PU

HOTLINE 0925 36 7676