TC - tất cả thông số


LIÊN HỆ 0925367676

Vật liệu: NBR/FKM, Kim loại Áp suất : 0.3 Bar Nhiệt độ: NBR: -40 +125 FKM: -20 +250 Loại: 1 bên chắn bụi, 1 bên chắn chất lỏng
TC - tất cả thông số

Quy cách:

TC 8x16x6 SOGTC 28x47x9 SOGTC 52x80x10 SOG
TC 9X18X7 SOGTC 28x47x10TC 52x80x8 SOG
TC 9x20x7 NBR HT/SOGTC 29x50x10 SOGTC 54x70x9 (nok)
TC 9x20x7 SOGTC 30x38x6 SOGTC 55x70x10 SOG
TC 10x18x6 (nok)TC 30x40x7 NBR (nok)TC 55x72x9 NBR (nok)
TC 10x19x7TC 30x41x7 sogTC 55x75x12 (nok)
TC 10x19x7 FKMTC 30x42x7 SOGTC 55x75x9 (nok)
TC 10x20x7 (nok)TC 30x42x8 (nok)TC 55x78x12 (nok)
TC 10x22x7 (nok)TC 30x44x7 (nok)TC 55x80x10 SOG
TC 10x25x7 (nok)TC 30x45x8 (nok)TC 55x80x12 (NACTEC)
TC 11.6x24x10 NBR (nok)TC 30x46x10 SOGTC 55x80x12 FKM SOG
TC 11X19X6 SOGTC 30x46x8 NBR (nok)TC 55x90x10 (nok)
TC 11x19x6 SOG.OS GP TC 30x47x8 (Ý)TC 55x90x8 SOG
TC 11x19x7 SOGTC 30x47x7 (nok)TC 58x75x9 (nok)
TC 12x18x5 (nok)TCHD 30x48x6 - CHRTC 58x80x12 (nok)
TC 12x19x5 SOGTC 30x48x7 (nok)TC 58x80x8 SOG
TC 12x22x5 NBR (nok)TC 30x48x8 SOGTC 60.33x82.55x9.53 SOG
TC 12x24x7 NOKTC 30x50x10 (nok)TC 60x100x13.5 (NACTEC)
TC 12x25x7 (nok)TC 30x50x8 (nok)TC 60x120x10 SOG
TC 12x28x7 (nok)TC 30x52x11 (nok)TC 60x75x9 (nok)
TC 12x32x7 (nok)TC 30X52X7 SOGTC 60x78x9 SOG
TC 13x25x5 sogTC 30x55x10 SOGTC 60x80x10 (nok)
TC 13x25X7 sogTC 30x55x12 (nok)TC 60x80x8 SOG
TC 14.8x32x7 NBR (nok)TC 30x60x8 NBR (nok)TC 60x82x12 (nok)
TC 14X20X7 SOGTC 30x62x10 NBR NOKTC 60x82x9 SOG
TC 14x22x5 (nok)TC 30x62x10 SOGTC 60x85x10 (nok)
TC 14x22x5 NactecTC 30x72x10 SOGTC 60x85x12 SOG
TC 14x22x5 sogTC 30x80x10 SOGTC 60x90x11 (nok)
TC 14x24x6 (nok)TC 31x43x10 SOGTC 60x95x10 NOK
TC 14x25x5 NACTECTC 31x45x7 SOGTC 62x85x10 (nok)
TC 14x25x7 (nok)TC 32x40x5 (nok)TC 63x83x9.5 SOG
TC 14x26x7 (nok)TC 32x43x5.5 SOGTC 63x90x10 SOG
TC 14x28x7 (nok)TC 32x44x8 (nok)TC 64x85x12 SOG
TC 14x30x8 (nok)TC 32x45x7 nokTC 65x100x10 NOK
TC 15.6x25.5x7 SOGTC 32x45x7 SOGTC 65x110x10 NA
TC 15x24x5 SOGTC 32x45x8 (nok)TC 65x120x10 NBR (NOK) AEE749-A0
TC 15x24x7 (nok)TC 32x48x7 (nok)TC 65x120x12
TC 15x25x7 (nok)TC 32x52x8 (nok)TC 65x120x12 SOG
TC 15x28x7 (nok)TC 32x54x10 (nok)TC 65x84x10 NBR (nok)
TC 15x30x7 (nok)TC 34x52x7 (nok)TC 65x85x10 NOK
TC 15x32x7 (nok)TC 35x45x5 SOGTC 65x85x12 (nok)
TC 15x35x7 (nok)TC 35x47x7 (nok)TC 65x88x12 (nok)
TC 16x26x7 (nok)TC 35x48x8 (nok)TC 65x90x10 NOK
TC 16x28.5x8 SOGTC 35x50x8 (nok)TC 65x90x13 (nok)
TC 16x28x7 (nok)TC 35x52x10 NBR (nok)TC 68x90x12 (nok)
TC 16x28x7 A NOKTC 35x52x8 (nok)TC 70x100x10 (nok)
TC 16x30x5 SOGTC 35x52x8 SOGTC 70x100x12 SOG
TC 16x30x8 (nok)TC 35x54x7 (nok)TC 70x100x13 NBR (nok)
TC 16x32x7 (nok)TC 35x55x11 NBR (nok)TC 70x110x10 NBR-SOG
TC 16x35x7TC 35x55x12 SOGTC 70x110x13 NBR-SOG
TC 17x24x5 SOGTC 35x55x8 (nok)TC 70x85x8 (nok)
TC 17x24x7 SOGTC 35x56x10 (nok)TC 70x88x12 (nok)
TC 17x24x7 SOG.TC 35x56x10 SOGTC 70x90x10 (nok)
TC 17x27x5 NactecTC 35x62x10 (nok)TC 70x90x12 (natec)
TC 17x27x7 SOGTC 35x62x10 NOK ATC 70x90x12 SOG
TC 17x27x7 SOG ATC 36.50x52.55x7.9 (nok)TC 70x92x12 (nok)
TC 17x28x6 (nok)TC 36x51x8 SOGTC 70x95x13 (nok)
TC 17x29x7 SOGTC 38.1x50.8x6.35 SOGTC 72x90x10 SOG
TC 17x30x6 (nok)TC 38x50x8 (nok)TC 72x90x10 SOG FKM
TC 17x32x7 (nok)TC 38x55x8 (nok)TC 72x90x12 SOG
TC 17x35x7 NBR (nok)TC 38x58x11 (nok)TC 72x94x12 Natec
TC 17x40x5 SOGTC 38x60x10 SOGTC 75x100x10 (nok)
TC 17x40x7 SOGTC 38x60x8 SOGTC 75x100x13 (nok)
TC 18x30x7 (nok)TC 38x62x10 SOGTC 75x105x13 (nok)
TC 18x32x7 (nok)TC 38x62x8 SOGTC 75x110x12 SOG
TC 18x35x8 (nok)TC 38x80x10 SOGTC 75x110x13 NBR (nok)
TC 18x38x7 NBR (nok)TC 39x52x7 NBR (nok)TC 75x120x12 NBR (nok)
TC 19.8x30x5 NBR(nok)TC 40x50x5 (nok)TC 75x92x12 (nok)
TC 19x27x5 SOGTC 40x50x8 SOGTC 76x105x12 NA
TC 19X30X7 NATECTC 40x52x8 (nok)TC 78x100x13 (nok)
TC 19x30x7 SOGTC 40x52x8 SOGTC 79.38x104.78x12.7 SOG
TC 19x32x7 (nok)TC 40x55x8 NBR (nok)TC 80x100x10 (nok)
TC 19x35x7 SOGTC 40x56x7 SOGTC 80x100x12 (nok)
TC 19x35x8 (nok)TC 40x56x8 (nok)TC 80x100x12 SOG
TC 20x30x7 (nok)TC 40x58x8 (nok)TC 80x105x13 (nok)
TC 20x31x7 nokTC 40x60x10 (nok)TC 80x110x12 (nok)
TC 20x32x7 (nok)TC 40x62x11 (nok)TC 80x110x13 (nok)
TC 20x32x7 NOKTC 40x62x8 (nok)TC 80x90x10 NBR H.T/SOG A
TC 20x34x7 (nok)TC 40x63x7 NBR (nok)TC 80x90x10 SOG
TC 20x35x5.5 nokTC 40x64x10 (nok)TC 84.15x111.13x12.7 SOG
TC 20x35x7 (nok)TC 40x65x12 (nok)TC 85x110x10 SOG
TC 20x35x7 NOK ATC 40x65x12 (nok) ATC 85x110x12 SOG
TC 20x36x7 (nok)TC 40x65x12 SOGTC 85x110x13 NBR (nok)
TC 20x37x7 (nok)TC 40x67x7 SOGTC 85x115x12 SOG
TC 20x38x7 (nok)TC 40x67x8 SOGTC 85x115x15 (nok)
TC 20x40x7 (nok)TC 40x68x12 (nok)TC 90x110x12 (nok)
TC 20x42x7 NOKTC 40x80x10 (nok)TC 90x110x13 (nok)
TC 20x42x8 (nok)TC 41.28x57.15x7.95 SOGTC 90x115x12 TT
TC 20x47x7 (nok)TC 42x50x7 SOGTC 90x115x13 FKM SOG
TC 20x47x7 SOGTC 42x55x9 NBR (nok)TC 90x115x13 SOG
TC 20x52x8 NOKTC 42x58x8 (nok)TC 92.08x120.65x12.7 NBR (NOK)
TC 20x54x7 SOGTC 42x60x9 (nok)TC 95x110x12 SOG
TC 20x55x10 SOGTC 42x62x10 (nok)TC 95x115x12 (nok)
TC 22x30x4 SOGTC 42x62x8 (nok)TC 95x115x13 SOG
TC 22x30x4 SOG.TC 42x65x12 (nok)TC 95x120x13 NBR (nok)
TC 22x32x7 (nok)TC 42x80x8 SOGTC 95x120x13 SOG
TC 22x34x6.5 NACTECTC 44.45x63.5x7.95 SOGTC 95x125x12 Natec
TC 22x34x7 NBR NOKTC 44x60x9 (nok)TC 95x130x12 NACTEC
TC 22x35x10 SOGTC 44x62x10 (nok)TC 95x130x13 SOG
TC 22x35x7 (nok)TC 45x60x9 (nok)TC 95x130x15 NBR (nok)
TC 22x35x8 nokTC 45x62x10 SOGTC 95x145x13 SOG
TC 22x36x7 (nok)TC 45X62X12 NOKTC 100x120x12 NBR (nok)
TC 22x36x7 nok.TC 45x62x8 SOGTC 100x125x12 SOG
TC 22x38x8 (nok)TC 45x62x8 SOG.TC 100x125x13 (nok)
TC 22x40x11 (nok)TC 45x62x9 (nok)TC 100x130x12 SOG
TC 22x40x7 SOGTC 45X62X9 NOKTC 100x130x13 NBR (nok)
TC 22x41.25x6 (nok)TC 45x64x7 SOGTC 105x125x13 (nok)
TC 23x40x7 SOGTC 45x65x10 (nok)TC 105x125x13 (NOK) A
TC 24x36x8 (nok)TC 45x65x10 FKM SOGTC 105X135X14 SOG
TC 24x38x7 SOGTC 45x68x12 (nok)TC 110x130x12 (nok)
TC 24x38x8 (nok)TC 45x68x8 SOGTC 110x135x14 SOG
TC 24x40x7 (nok)TC 45x68x9 SOGTC 110x140x12 FKM SOG
TC 24x40x7 SOGTC 45x70x12 NBR (nok)TC 110x140x14 NBR (nok)
TC 24x47x7TC 45x72x10 (nok)TC 110x140x14 NOK A
TC 25x34x5 SOGTC 45x75x12 (nok)TC 110x140x14 SOG
TC 25x34x7 NOKTC 45x80x10 (nok)TC 115x140x14 (NACTEC)
TC 25x35x7 (nok)TC 45x85x12 NBR SOGTC 115x145x14 SOG
TC 25x37x6 (nok)TC 47.5x70.65x9 (nok)TC 120x140x13 (nok)
TC 25x38x8 (nok)TC 48x62x8 (nok)TC 120x150x12 SOG
TC 25x40x10 SOGTC 48x65x9 (nok)TC 120x150x14 (nok)
TC 25x40x7 (nok)TC 48X65X9 NOKTC 120x150x14 (nok) A
TC 25x40x8 (nok)TC 48x68x10 (nok)TC 120x150x14 SOG
TC 25x41.25x6 NBR (nok)TC 48x70x12 (nok)TC 120x155x16 (nok)
TC 25x42x8 (nok)TC 48x70x9 R SOGTC 122x150x13 SOG
TC 25x42x8 SOGTC 48x72x12 (nok)TC 125x150x12 (nok)
TC 25x44x7 (nok)TC 48x85x10 SOGTC 125x160x16 NBR (nok)
TC 25x45x11 NBR (nok)TC 50x60x6 SOGTC 130x160x14 NA
TC 25x47x6 SOGTC 50x65x8 (nok)TC 130x170x12 CHR
TC 25x47x6 SOG ATC 50x65x8 SOGTC 140x170x14 (nok)
TC 25x47x7 (nok)TC 50x65x9 NATECTC 142x168x13 SOG
TC 25x50x10 (nok)TC 50x68x9 (nok)TC 145x170x15 SOG
TC 25x50x8 SOGTC 50x70x10 NBR (nok)TC 145x180x12 Natec
TC 25x52x10 (nok)TC 50x72x12 NBR (nok)TC 145x180x12 SOG
TC 25x52x7 SOGTC 50X72X12 NOKTC 148x170x14.5 NOK
TC 25x62x10 NOKTC 50x72x12 NOK.TC 148x170x15 SOG
TC 26x38x7 (nok)TC 50x72x7 SOGTC 150x180x14 (nok)
TC 26x40x7 (N2) (nok)TC 50x72x9 (nok)TC 150x180x14 NACTEC
TC 26x42x8 (nok)TC 50x72x9 NBR (Nactec)TC 150x180x15 SOG
TC 27x37x7 SOGTC 50x75x12 Natec

TC 150x200x15 (SOG)

TC 150x225x15

TC 27x42x7 (nok)TC 50x75x6 SOGTC 160X190X15 SX
TC 27x43x9 NOKTC 50x80x10 (NOK)TC 170x190x15 SOG
TC 27X43X9 SOGTC 50x80x10 NBR (HT/SOG)TC 170x200x16 SOG
TC 27x47x10 SOGTC 50x80x12 (nok)TC 170x205x16 CHR
TC 28x38x7 (nok)TC 50x90x10 (nok)TC 175x200x13 NOK (BE3504E)
TC 28x40x8 (nok)TC 50x90x10 SOGTC 175x200x15 SOG
TC 28x41.25x6 (nok)TC 52x100x10 SOGTC 180X210X15 SX
TC 28x42x8 (nok)TC 52x70x9 (nok)TC 180X215X16 SX
TC 28X42X8 NOKTC 52x72x9 (nok)TC 190X225X16 SX
TC 28x44x7 (nok)TC 52x75x12 (nok)TC 200X240X15 SX
TC 28x47x7 SOGTC 52x78x12 NBR (nok)TC 220X250X15 SX
TC 28x47x8 (nok) TC 220X260X15 SX
  TC 220x270x15 SOG
  TC 250 X 280 X 16 P
  TC 260X300X18 SX

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

IDI - ISI
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


NOK
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0926797961


LIÊN HỆ 0925367676


CAO SU-PU

HOTLINE 0925 36 7676