Phốt Piston ODI- OSH


Call

LIên hệ 0925367676
Phốt Piston ODI- OSH
OSI40x30x6
OSI45x35x6
OSI50x40x6
OSI55x45x6
OSI60x50x6
OSI63x53x6
OSI65x55x6
OSI66x56x6
OSI70x60x6
OSI71x60x7
OSI71x61x6
OSI73x63x6
OSI75x65x6
OSI80x70x6
OSI85x75x6
OSI90x80x6
OSI100x85x9
OSI105x90x9
OSI110x95x9
OSI115x100x9
OSI120x105x9
OSI120x106x8.5
OSI125x110x9
OSI125x112x9
OSI130x115x9
OSI140x125x9
OSI145x130x9
OSI150x135x9
OSI150x136x8.5
OSI155x140x9
OSI155x170x9
OSI160x145x9
OSI175x180x9
OSI180x165x9
OSI190x175x9
OSI200x180x12
OSI210x190x12
OSI220x200x1x2
OSI224x204x12
OSI225x205x12
OSI230x210x12
OSI240x220x12
OSI250x230x12
OSI255x280x16
OSI260x240x12
OSI270x250x12
OSI275x300x16
OSI280x265x16
OSI290x265x16
OSI300x275x16
ODI40x30x8100x80x12200x180x16
ODI43x30x10100x85x10205x180x19
ODI45x30x9105x120x10205x180x20
ODI45x30x10110x90x12205x230x19
ODI45x32x8110x95x10210x185x16
ODI45x36x8115x95x15210x185x20
ODI50x35x9120x100x12215x190x16
ODI50x35x10120x105x10220x195x16
ODI50x40x8125x105x12220x200x16
ODI55x40x9125x105x16225x200x16
ODI55x40x10125x110x9225x200x19
ODI55x45x8125x110x10225x205x16
ODI60x45x9130x110x12230x205x16
ODI60x50x8130x110x15230x205x20
ODI63x48x9130x110x16230x210x16
ODI63x48x10130x115x10240x215x16
ODI65x50x9135x115x13240x215x19
ODI65x50x10135x160x19240x215x20
ODI65x55x8135x160x20240x220x16
ODI70x55x9140x120x12250x225x16
ODI70x55x10140x120x15250x225x19
ODI70x60x8140x120x16250x225x20
ODI70x80x8140x125x10250x230x16
ODI71x56x9150x125x20255x230x19
ODI75x55x12150x130x12270x245x19
ODI75x60x9150x130x14305x280x16
ODI75x60x10150x170x12 
ODI75x65x8160x140x12 
ODI80x47x16160x140x16 
ODI80x60x12165x140x19 
ODI80x65x9170x150x12 
ODI80x65x10170x150x16 
ODI80x70x8180x155x19 
ODI85x65x12180x160x12 
ODI85x70x9180x160x16 
ODI85x70x10185x165x12 
ODI85x75x8190x165x16 
ODI90x70x12190x165x20 
ODI90x75x9190x170x12 
ODI90x75x10190x170x16 
ODI90x80x8190x210x20 
ODI90x80x12195x220x20 
ODI95x80x9200x175x16 
ODI95x80x10200x175x19 
ODI100x75x18200x175x20 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phốt máy ép
(Model: 001)

Call


Phốt bộ V
(Model: 001)

Call


NCF-3
(Model: 001)

Call


Bộ DAS
(Model: 001)

Call


Phốt Piston Đơn
(Model: 001)

Call


Call


Phốt ben xanh
(Model: 001)

Call


Long đền
(Model: 001)

Call


Phốt ben xanh
(Model: 001)

Call


Giảm chấn
(Model: 001)

Call


Phốt ben đen
(Model: 001)


Call


DAS 5 Miếng
(Model: 001)


UPH - USH
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


BEN TTU - Ý
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


CAO SU-PU

HOTLINE 0925 36 7676