Phốt ben thủy lực - NOK (Ben xanh)


LIÊN HỆ 0925367676

Phốt ben thủy lực - NOK (Ben xanh)

Thông số kỹ thuật:

 UN 45*65*10 UN 70*80*8 UN 105*125*15
 UN 45*65*12 UN 70*80*12 UN 105*125*16
 UN 48*63*10 UN 70*85*12 UN 106*126*16
 UN 50*60*8 UN 70*90*12 UN 110*125*12
 UN 50*60*10 UN 71*91*12 UN 110*130*12
 UN 50*65*10 UN 75*85*12 UN 110*130*15
 UN 50*70*10 UN 75*95*10 UN 110*130*16
 UN 50*70*12 UN 75*95*12 UN 112*132*16
 UN 53*73*12 UN 80*90*10 UN 115*125*12
 UN 55*65*10 UN 80*90*12 UN 118*138*16
 UN 55*70*10 UN 80*95*12 UN 120*140*15
 UN 55*70*12 UN 80*100*10 UN 120*140*16
 UN 55*75*12 UN 80*100*12 UN 125*145*16
 UN 56*66*10 UN 85*95*8.5 UN 130*150*16
 UN 56*76*12 UN 85*95*12 UN 140*160*12
 UN 60*70*7 UN 85*100*12 UN 140*160*15
 UN 60*70*8 UN 85*105*12 UN 140*160*16
 UN 60*70*10 UN 90*100*8 UN 150*170*16
 UN 60*75*12 UN 90*100*12 UN 160*180*15
 UN 60*80*12 UN 90*105*12 UN 170*190*12
 UN 63*75*10 UN 90*110*12 UN 175*200*16
 UN 63*83*12 UN 95*115*12 UN 180*200*12
 UN 65*75*10 UN 100*115*12 UN 180*200*16
 UN 65*80*11 UN 100*120*12 UN 180*205*16
 UN 65*85*12 UN 105*120*8 UN 200*220*12
 UN 67*87*12 UN 105*120*16 UN 320*350*18

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phốt máy ép
(Model: 001)

Call


Phốt bộ V
(Model: 001)

Call


NCF-3
(Model: 001)

Call


Bộ DAS
(Model: 001)

Call


Phốt Piston Đơn
(Model: 001)

Call


Call


Phốt ben xanh
(Model: 001)

Call


Long đền
(Model: 001)

Call


Phốt ben xanh
(Model: 001)

Call


Giảm chấn
(Model: 001)

Call


Phốt ben đen
(Model: 001)


Call


DAS 5 Miếng
(Model: 001)


UPH - USH
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


BEN TTU - Ý
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


CAO SU-PU

HOTLINE 0925 36 7676