UPH - USH


LIÊN HỆ 0925367676

Vật liệu : NBR Áp suất : 150 Bar Nhiệt độ : - 25 + 100 Vận tốc : 1.0 m/s
UPH - USH
UPH8x18x8110x130x12 USH12x20x5
UPH10x14x2.7110x130x15 USH14x22x5
UPH10x20x8112x132x15 USH16x24x5
UPH14x24x8115x130x9 USH18x26x5
UPH15x25x8115x135x15 USH20x28x5
UPH18x25x8120x140x15 USH22x30x5
UPH18x28x8121x132x15 USH22.4x30x5
UPH20x30x8125x145x15 USH23.5x31.5x5
UPH25x35x8125x150x19 USH25x33x5
UPH25x38x10130x150x15 USH27x35x5
UPH25x40x10130x160x15 USH28x35x5
UPH28x40x10135x155x15 USH28x35.5x5
UPH30x43x10140x160x15 USH30x40x6
UPH30x45x10140x165x19 USH31.5x41.5x6
UPH30x50x10145x165x15 USH32x40x5
UPH32x48x10150x170x15 USH32x42x6
UPH35x50x10155x180x19 USH35x45x6
UPH35.5x50.5x10160x180x14 USH40x50x6
UPH38x52x10160x185x15 USH45x55x6
UPH40x55x10165x190x15 USH45x56x7
UPH40x60x10170x195x15 USH50x60x6
UPH40x60x12170x200x15 USH53x63x6
UPH45x60x10175x200x15 USH55x65x6
UPH45x60x12175x200x19 USH56x66x6
UPH45x65x10180x200x14 USH58x68x6
UPH45x65x12180x204x14 USH60x70x6
UPH48x63x10180x205x19 USH60x71x7
UPH50x60x8185x210x15 USH63x73x6
UPH50x65x10190x215x15 USH65x75x6
UPH50x70x10200x225x15 USH67x77x6
UPH50x70x12200x225x19 USH70x80x6
UPH55x70x9205x230x18 USH71x80x6
UPH55x75x12210x235x18 USH75x85x6
UPH56x75x12212x237x19 USH80x90x6
UPH56x76x12225x250x18 USH85x95x6
UPH60x75x9225x250x19 USH85x100x9
UPH60x75x10230x255x18 USH90x105x9
UPH60x76x12250x270x12 USH95x110x9
UPH60x80x12250x275x19 USH100x115x9
UPH64x80x12270x300x18 USH106x120x8.5
UPH65x85x12280x310x18 USH110x125x9
UPH65x90x16290x320x18 USH112x125x9
UPH70x90x12300x330x18 USH115x130x8.5
UPH75x95x12320x350x22 USH118x132x8.5
UPH80x100x12350x380x22 USH125x140x9
UPH85x105x12  USH130x145x9
UPH90x103x10  USH132x145x8.5
UPH90x110x12  USH135x150x9
UPH95x115x12  USH136x150x8.5
UPH100x120x12  USH140x155x9
UPH100x120x15  USH145x160x9
UPH100x125x15  USH150x155x9
UPH105x120x10  USH155x170x9
UPH105x125x15  USH160x175x9
    USH165x180x9
    USH170x185x9
    USH175x190x9
    USH180x200x12
    USH190x210x12
    USH200x220x12
    USH220x240x12
    USH230x250x12
    USH240x260x12
    USH250x270x12
    USH260x280x14

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phốt máy ép
(Model: 001)

Call


Phốt bộ V
(Model: 001)

Call


NCF-3
(Model: 001)

Call


Bộ DAS
(Model: 001)

Call


Phốt Piston Đơn
(Model: 001)

Call


Call


Phốt ben xanh
(Model: 001)

Call


Long đền
(Model: 001)

Call


Phốt ben xanh
(Model: 001)

Call


Giảm chấn
(Model: 001)

Call


Phốt ben đen
(Model: 001)


Call


DAS 5 Miếng
(Model: 001)


UPH - USH
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


LIÊN HỆ 0925367676


BEN TTU - Ý
(Model: 001)

LIÊN HỆ 0925367676


CAO SU-PU

HOTLINE 0925 36 7676